Aurora nastaje kada naelektrisane čestice iz solarnog vetra udare u atome gornjeg sloja zemljine atmosfere. Sunce emituje mlazeve protona i elektrona a mi tu pojavu nazivamo solarni vetar. Ove čestice dolaze u kontakt sa zemljinim magnetnim poljem i bivaju usmerene ka zemljinim magnetnim polovima pa je iz tog razloga aurora vidljiva na velikim visinima.

Boje aurore zavise od pobuđenih atoma. Zelena aurora dolazi od pobuđenog atoma kiseonika. Crvena i plava od pobuđenih i jonizovanih atoma azota.

Aurora u severnoj hemisferi naziva se Aurora Borealis, a u južnoj Aurora Australis.

Izvor: http://curious.astro.cornell.edu/

Svideo vam se članak? Onda ga podelite sa vašim prijateljima!

Advertisements

Pin It on Pinterest